Ostatnio publikowane

 

AlertSerwis.pl został stworzony dla Spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Podstawowe funkcjonalności:

  1. Wsparcie procesu budowania Relacji Inwestorskich dzięki wbudowanym narzędziom komunikacji,
  2. Automatyzacja obowiązków informacyjnych w zakresie udostępniania raportów ESPI i EBI na stronie Korporacyjnej Emitenta. (art. 17 ust. 1 MAR - Przekazywanie informacji poufnych do publicznej wiadomości)
  3. Możliwość wygenerowania i eksportowania do pliku xls kopii zapasowej z treściami wszystkich raportów ESPI/EBI Emitenta z załącznikami opublikowanymi w okresie min. 5 lat wstecz


Rejestracja Emitenta 

Utworzenie profilu dla Spółki Emitenta możliwe jest wyłącznie dla podmiotów publicznych, notowanych na GPW lub osób upoważnionych przez Zarząd Emitenta. Wielopoziomowa weryfikacja Użytkownika rejestrującego konto odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. System weryfikuje również domenę adresu służącego do rejestracji. Na tej podstawie sugeruje (dopasowuje) Spółkę Emitenta.

Aktywacja profilu Spółki Emitenta realizowana jest po zakończeniu weryfikacji przez administratora systemu AlertSerwis.pl.


Podstawowa użyteczność  AlertSerwis.pl

  1. Zamieszczenie wszystkich raportów Emitenta upublicznionych w systemach ESPI i EBI na dowolnej stronie www

Wklejenie krótkiego kodu w strukturze dowolnej strony www automatycznie udostępnia treść raportów Emitenta niezwłocznie po ich publikacji. Pozwala to na utrzymanie ciągłości udostępnianych treści raportów wprost na stronie Korporacyjnej bez konieczności ręcznego dodawania każdego raportu z osobna po publikacji w systemach ESPI lub EBI.

Kod do automatycznego udostępnienia raportów Emitenta można pobrać z profilu Spółki po rejestracji na www.AlertSerwis.pl  

Oferujemy 3 metody udostępnienia raportów:

  1. kod, który generuje przycisk do umieszczenia na stronie. Kliknięcie w taki przycisk otwiera moduł ze wszystkimi raportami Emitenta,
  2. kod, który udostępnia raporty Emitenta „wbudowane” w stronę www (iframe),
  3. kod, który można podpiąć do dowolnego elementu nawigacji korporacyjnej strony www. Kliknięcie w element nawigacji do jakiego zostanie podłączona funkcja otworzy moduł z raportami.

Oto kilka przykładów instalacji raportów na stronie www
https://raportyspolek.pl/MCP
https://raportyspolek.pl/PLM
W każdym z opisanych powyżej wariantów, strona z raportami wyposażona jest w wyszukiwarkę po  frazach (przeszukiwane są wszystkie raporty Emitenta), jak również selektywny wybór raportów w podziale na:
- bieżące
- okresowe
- ESPI
- EBI
Moduł z raportami Emitenta wyposażony jest również w przycisk subskrypcji „MONITORUJ RAPORTY”. Służy on Akcjonariuszom/Inwestorom zainteresowanym otrzymywaniem treści raportów i komunikatów Emitenta na własny adres mail. Treść raportów publikowanych przez Emitenta dostarczana jest do Subskrybenta niezwłocznie po upublicznieniu w systemie ESPI/EBI. Nie wymaga to jakiegokolwiek działania pracownika Spółki.
Dodatkowym atutem opisanej wyżej funkcji jest budowanie bazy kontaktów do Akcjonariuszy/Inwestorów zainteresowanych Spółką. Platforma AlertSerwis.pl wyposażona jest w mechanizm mailingowy. Dzięki temu Emitent może wysyłać dodatkowe komunikaty/informacje, które nie wymagają upublicznienia w ESPI/EBI jednak w ocenie Emitenta warte są zakomunikowania Subskrybentom.
Wszystkie procesy gromadzenia adresów mail zaprojektowanie są z zachowaniem RODO.
AlertSerwis.pl pozwala również na eksportowanie danych z zasobów Spółki Emitenta a w tym:
a). Emitent ma możliwość wyeksportowania do pliku edytowalnego (xls) kopii wszystkich raportów ESPI/EBI wraz z załącznikami PDF. Każdy raport oznaczony jest w kolumnach datą, numerem rodzajem - zgodnie z publikacją w systemach.
b) możliwość wyeksportowania bazy adresów mail Subskrybentów zapisujących się do monitorowania raportów.

Dlaczego Spółka otrzymuje maile od Inwestorów.
Platforma AlertSerwis.pl jest zintegrowana z naszym projektem www.RaportySpolek.pl
RaportySpolek.pl to bezpłatne narzędzie do budowania nieograniczonego portfela monitorowanych Spółek Emitentów z GPW.
Możliwość zbudowania własnego portfela monitorowania komunikatów ESPI/EBI pozwala na otrzymywanie przez Użytkowników przesyłki mail zawierającej treść raportu.
Mail dostarczany jest niezwłocznie po upublicznieniu raportu w ESPI/EBI. Wbudowany w przesyłkę mail link do wszystkich raportów Emitenta inicjije wysłanie komunikatu z prośbą do Emitenta. Użytkownik ma również możliwość zadawania pytań do konkretnego raportu. Pytanie jest również wysyłane do Emitenta zaś AlertSerwis.pl umożliwia odpowiadanie na zapytania.
Dodatkową funkcjonalnością (płatną) jest możliwość otrzymywania powiadomienia SMS o upublicznieniu raportu przez Emitenta z portfela monitorowanych Spółek.

Dynamicznie rosnąca ilość Użytkowników RaportySpolek.pl oraz świadomość potrzeby sprawnego zarządzania Relacjami Inwestorskimi przez Emitentów jest podstawowym powodem rozwijania platformy AlertSerwis.pl

Jeżeli będzie Pani zainteresowana poznaniem pełnej funkcjonalności AlertSerwis.pl i korzyści jakie aplikacja proponuje w budowaniu Relacji z Rynkiem z przyjemnością spotkam się z Panią w Państwa firmie.
Nas wszelkie dodatkowe pytania również odpowiem w wybranej przez Panią formie.

Pozdrawiam,
Tomasz Rogalski
Zespół AlertSerwis.pl
+48 513 089 369

 

Przycisk do raportów

Na dowolnej stronie www wklej poniższy kod, aby zamieścić poniższy przycisk kierujący do raportów Emitenta.<div data-zindex="20000" style="display: inline-block;pointer-events: none;" id="as-alertservice-widget-reports-c2d2cda7760a428ca31839c35e6157b0"><script src="https://alertserwis.pl/alerts/c2d2cda7760a428ca31839c35e6157b0/reports/full_widget_script.js"></script></div> 
 
 

 

iframe - raporty wprost na stronie

wklej poniższy kod, który zamieszcza raporty Emitenta w strukturze strony<p><iframe class="„as-reports&quot;" src="https://alertserwis.pl/alerts/c2d2cda7760a428ca31839c35e6157b0/reports/frame" style="border:none; width: 100%; min-height: 1150px;"></iframe></p>

 

 

Potwierdź swój wybór