Ostatnio publikowane
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 

Jak mogę utworzyć profil w raportyspolek.pl?

Aby utworzyć profil w aplikacji raportyspolek.pl wystarczy wejść na stronę www.raportyspolek.pl i kliknąć przycisk „Zarejestruj się” znajdujący się w prawym, górnym rogu strony. Następnie wykonaj czynności procedury rejestracji zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Po zarejestrowaniu się do aplikacji możesz korzystać z wybranych przez siebie opcji i korzystać z możliwości budowania własnego portfela spółek, których raporty publikowane w systemach giełdowych chcesz monitorować, otrzymując wiadomość e-mail lub SMS (w przypadku wykupienia pakietu SMS).

 
 

Dlaczego w moim profilu aplikacji raportyspolek.pl nie widzę spółek, które wybrałem?

Podczas wyboru spółek, których raporty chciałbyś monitorować należy dochować pełnej procedury, polegającej na wyborze a następnie akceptacji własnego wyboru.

W tym celu należy:

 1. Zalogować się do własnego profilu przy użyciu loginu (adres e-mail) oraz właściwego hasła,
 2. Przejść do strony edycji własnego portfela monitorowanych spółek klikając przycisk „Edytuj listę” znajdujący się poniżej zestawu aktualnie monitorowanych spółek (dolna, lewa część strony)
 3. Dokonać rewizji własnego portfela monitorowanych spółek. W razie decyzji o dodaniu wybranych spółek, należy zaznaczyć pole checkbox znajdujące się po lewej stronie nazwy emitenta umieszczonego na liście uczestników rynku, tak by pojawił się zielony znaczek. Jeżeli zajdzie potrzeba dodania wszystkich spółki znajdujących się na liście uczestników rynku, należy zaznaczyć pole checkbox znajdujące w górnym wierszu obszaru z listą uczestników rynku ([ ] Nazwa).
 4. Kliknąć przycisk „Dalej” znajdujący się w prawym, dolnym rogu strony aplikacji,
 5. Kliknąć przycisk „Zatwierdź” znajdujący się w prawym dolnym rogu strony aplikacji,
 6. Potwierdzić swój wybór klikając „OK” w oknie wyświetlonym po dokonaniu poleceń z pkt. 5

Niedopełnienie opisanej wyżej procedury lub jej niewłaściwe prowadzenie spowoduje, że spółki dodane do portfela monitorowania nie zostały skutecznie zapisane i przy kolejnym logowaniu nie będą stanowiły zawartości portfela monitorowanych Spółek.

 
 

Dlaczego w moim profilu aplikacji raportyspolek.pl widzę spółki, które usunąłem?

Podczas wyboru spółek, których raporty chciałbyś monitorować należy dochować pełnej procedury, polegającej na wyborze a następnie akceptacji własnego wyboru.

W tym celu należy:

 1. Zalogować się do własnego profilu przy użyciu loginu (adres e-mail) oraz właściwego hasła,
 2. Przejść do strony edycji własnego portfela monitorowanych spółek klikając przycisk „Edytuj listę” znajdujący się poniżej zestawu aktualnie monitorowanych spółek (dolna, lewa część strony)
 3. Dokonać rewizji własnego portfela monitorowanych spółek. W razie decyzji o usunięciu wybranych spółek, należy kliknąć w czerwony krzyżyk znajdujący się po lewej stronie nazwy emitenta umieszczonego w osobistym portfelu wyboru. Jeżeli zajdzie potrzeba usunięcia wszystkich spółki znajdujących się w portfelu monitorowania, należy nacisnąć czerwony krzyżyk znajdujący się u dołu listy monitorowanych spółek (x usuń wszystko).
 4. Kliknąć przycisk „Dalej” znajdujący się w prawym, dolnym rogu strony aplikacji,
 5. Kliknąć przycisk „Zatwierdź” znajdujący się w prawym dolnym rogu strony aplikacji,
 6. Potwierdzić swój wybór klikając „OK” w oknie wyświetlonym po dokonaniu poleceń z pkt. 5

Niedopełnienie opisanej wyżej procedury lub jej niewłaściwe prowadzenie spowoduje, że usunięte spółki z portfela monitorowania nie zostały skutecznie zapisane i przy kolejnym logowaniu będą nadal stanowiły zawartość portfela monitorowanych Spółek.

 
 

Dlaczego nie otrzymuję informacji SMS z informacjami o publikowanych raportach spółek?

Dla aktywacji usługi SMS należy doładować własne konto na osobistym profilu aplikacji raportyspolek.pl

Doładowanie konta SMS na osobistym profilu aplikacji raportyspolek.pl wymaga zakupienia Pakietu SMS zgodnie z dostępną ofertą (cennik).

Faq_image_1

Ilość pozostałych SMS’ów pozwalających na otrzymywanie wiadomości SMS z informacjami o publikowanych raportach spółek możesz sprawdzić w swoim profilu klikając "Moje konto" (prawy górny róg strony) lub logo Raporty Giełdowe (lewy, górny róg strony).

Faq_image_2
 
 

Czy mogę przenieść własny profil w raportyspolek.pl na nowego Użytkownika?

Tak. Aplikacja raportyspolek.pl udostępnia możliwość przeniesienia użytkowanego przez Ciebie profilu wraz ze wszystkimi wykupionymi w nim usługami na nowego Użytkownika.

Aby dokonać zmian należy:

 1. zalogować się do zarejestrowanego profilu używając danych logowania
 2. wybrać Edytuj profil
 3. dokonać stosownych zmian w danych profilu
 4. potwierdzić zmiany używając przycisku zachowaj zmiany
 5. dokonać zmiany adresu email wprowadzając uprzednio właściwe hasło
 6. zmienić hasło wprowadzając uprzednio stare hasło, następnie nowe hasło i potwierdzić je ponownie
 7. zapisać zmiany używając przycisku Zachowaj zmiany
 8. Poinformować nowego Użytkownika o danych do logowania
 
 

Czy budując własny portfel Spółek mogę zobaczyć szczegóły dotyczące tej Spółki?

Dokonując wyboru Spółek do własnego portfela monitorowanych informacji korzystasz z listy wszystkich uczestników rynku notowanych na GPW. Poza możliwością wyszukiwania konkretnej spółki po nazwie, tickerze czy kodzie ISIN można przeglądać informacje szczegółowe o poszczególnych emitentach listy. W tym celu należy najechać kursorem na ikonę „oko” znajdującą się w kolumnie Szczegóły listy wyboru. Po kliknięciu w opisaną ikonkę otworzy się dodatkowe okno z informacjami o emitencie.

 
 

 

Potwierdź swój wybór