Ostatnio publikowane

Jak to działa?

RaportySpolek.pl to narzędzie stworzone dla wszystkich interesariuszy rynku kapitałowego.

Aplikacja pozwala na bieżące monitorowanie treści Raportów Spółek notowanych na GPW (publikowane w systemie ESPI oraz EBI). Użytkownik w prosty sposób tworzy własny, nieograniczony ilością portfel podmiotów, których komunikaty chce niezwłocznie otrzymywać. Dzięki RaportySpolek.pl możesz monitorować:

  • Raporty Spółek notowanych na GPW i NewConnect,
  • Raporty emitentów obligacji notowanych na Catalyst,
  • Treść uchwał GPW dotyczących nowych emisji akcji,
  • Treść uchwał GPW dotyczących zawieszenia notowań akcji,

Wystarczy abyś:

  • utworzył własny profil dokonując rejestracji,
  • wybrał Spółki, których treści raportów giełdowych chcesz otrzymywać mailem i SMS niezwłocznie po ich publikacji,

Od tej chwili będziesz informowany o wszystkich istotnych zdarzeniach dotyczących Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do rejestracji wystarczy posiadanie adresu e-mail - hasło otrzymasz na podany adres. Natychmiast po opublikowaniu raportu przez Spółki z Twojego portfela wyboru otrzymasz powiadomienie SMS oraz pełną treść komunikatu na skrzynkę e-mail. Użytkownik w pełni administruje własnym, nieograniczonym portfelem aby monitorować Raporty Spółek.

Wróć

Potwierdź swój wybór