Ostatnio publikowane

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Platforma RaportySpolek.pl przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania i respektowania praw przysługujących użytkownikom serwisu, uwzględniając prawo do ochrony ich prywatności w Sieci INTERNET.
 2. Przechowywane przez Administratora Serwisu RaportySpolek.pl informacje Użytkowników są niezbędne dla procesu realizacji i świadczenia usług oraz dostosowania oferowanych usług do potrzeb i oczekiwań rynku.
 3. Administrator operując w obszarze wrażliwych informacji poufnych dotyczących rynku kapitałowego oświadcza, że w ramach świadczonych usług, przestrzega również postanowień Art. 156, USTAWY z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§2 Ochrona danych Osobowych

 1. Stosując postanowienia określone w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych zapewniając kontrolę dostępu i stosowne zabezpieczenie informacji, zarówno pobranych z Internetu, jak i przekazywanych w sieci pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu RaportySpolek.pl

§3 Dane Osobowe

 1. W okresie korzystania z serwisu RaportySpolek.pl Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wybranych danych osobowych Użytkowników poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, lub w innej możliwej formie.
 2. Dane, o które poprosi Administrator, są niezbędne dla sprawnego świadczenia usług w tym również realizacji usług dodatkowych przy współudziale podmiotów zewnętrznych (wystawianie i dystrybucja dokumentów kupna/sprzedaży, płatności on-line itp.)
 3. Odmowa lub zaniechanie podania wymaganych danych uniemożliwia dokonanie czynności, których te dane dotyczyły.

§4 Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane w procesie korzystania z usług platformy RaportySpolek.pl, są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi standardami i niedostępne dla innych Użytkowników korzystających z RaportySpolek.pl.
 2. Administrator Serwisu RaportySpolek.pl nie odpowiada za zabezpieczenia danych Użytkowników dobrowolnie przez nich udostępnionych, a w szczególności treści komentarzy do artykułów lub wpisów dokonywanych na ogólnodostępnych forach oraz za działanie osób trzecich, które te dane wykorzystają do przesyłania informacji o treściach nie związanych z zakresem usług świadczonych przez Administratora.
 3. Administrator Serwisu RaportySpolek.pl informuje i oświadcza, iż dane o Użytkowniku w zakresie przez niego udostępnionym do publicznej wiadomości nie podlegają Polityce Prywatności.

§5 Zmiana/aktualizacja danych osobowych

 1. Serwis RaportySpolek.pl umożliwia Użytkownikowi aktualizację lub usunięcie przekazanych danych osobowych, niezbędnych do korzystania z usług świadczonych przez RaportySpolek.pl i/lub podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem celem sprawnego świadczenia usług.
 2. W tym celu należy dokonać stosownej edycji, zmian lub aktualizacji swoich danych osobowych z poziomu profilu Użytkownika dostępnego po zalogowaniu do serwisu.
 3. Użytkownik może również przesłać informację w formie e-mail pod adres [email protected] o konieczności lub chęci dokonania zmian lub rezygnacji z korzystania z usług Serwisu.

§6 Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się okresowo w Serwisie RaportySpolek.pl, dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez Administratora Serwisu nie podlegają Polityce Prywatności.

§7 Niezapowiedziane Wiadomości

 1. Administrator Serwisu RaportySpolek.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane uzyskał dzięki działalności związanej z administrowaniem serwisem RaportySpolek.pl.
 2. Pod pojęciem "Niezapowiedziane Wiadomości" rozumiemy informacje odnoszące się do:
  1. Zmian, modyfikacji lub usprawnień dokonanych w ramach Serwisu,
  2. wewnętrzne promocje,
  3. życzenia okolicznościowe,
  4. informacje o treściach związanych z tematyką Serwisu,
  5. informacje związane z funkcjonalnością i bezpieczeństwem sieci Internet,
  6. komentarze Moderatora lub Administratora Serwisu RaportySpolek.pl,
  7. informacje komercyjne, których dystrybucja jest zgodna z pakietem Użytkownika i została opłacona przez sponsora lub usługodawcę zewnętrznego.
 3. Podmioty zewnętrzne w tym reklamodawcy nie mają bezpośredniego wglądu w dane osobowe i kontaktowe Użytkowników znajdujących się w bazie danych Serwisu RaportySpolek.pl
 4. Informacje i treści reklamowe dystrybuowane do Użytkowników, a zlecone przez podmioty zewnętrzne, podlegają ocenie i moderacji przez Administratora w stopniu niezbędnym do prowadzenia działalności zgodnej z profilem świadczonych usług oraz z obowiązującym prawem polskim.
 5. Administrator gwarantuje, że wszelkie treści reklamowe wysyłane wraz z powiadomieniami za pośrednictwem aplikacji RaportySpolek.pl dotyczą obszarów:
  1. Rynki Kapitałowe,
  2. Finanse,
  3. Biznes,
  4. Ekonomia,
  5. Gospodarka,
  6. Pokrewne.
 6. Ilość przesłanych informacji reklamowych jest mniejsza lub równa ilości otrzymanych przez użytkownika powiadomień zgodnie z indywidualnym wyborem dokonanym przez użytkownika i dotyczy wyłącznie ogólnodostępnych usług bezpłatnych.

§8 Cookies

 1. Serwis RaportySpolek.pl wykorzystuje funkcję cookies.
 2. Cookies to niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na twardym dysku komputera Użytkownika korzystającego z Serwisu.
 3. Informacje pozyskane przez Administratora za pomocą plików cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk oraz dostosowywania funkcjonalności Serwisu RaportySpolek.pl do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 4. Dzięki cookies Użytkownik zyskuje możliwość sprawnego korzystania z wybranych przez siebie usług oraz ma bezpośredni wpływ na rozwój Serwisu RaportySpolek.pl
 5. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz Użytkownika i jego danych.
 6. Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce własnego komputera.
 7. Wyłączenie funkcji plików cookies może spowodować utrudnienia i ograniczenia w pełnym korzystaniu z Serwisu RaportySpolek.pl.

§9 Statystyka

 1. Administrator Serwisu RaportySpolek.pl sporządza i analizuje zbiorcze zestawienia statystyczne związane z funkcjonowaniem i ruchem w Serwisie, które może prezentować podmiotom trzecim.
 2. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację Użytkowników.

§10 Wyłączenie Odpowiedzialności

 1. Administrator Serwisu RaportySpolek.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczanych reklam przez podmioty zewnętrzne.
 2. Administrator weryfikuje dane reklamodawcy przed publikacją zleconych reklam w Serwisie RaportySpolek.pl.
 3. Dane adresowe oraz szczegóły oferty każdego reklamodawcy publikowane są na podstawie podanych przez niego informacji oraz dostarczonych materiałów.

§11 Niepożądane treści

 1. Administrator RaportySpolek.pl dokłada wszelkich starań, by Serwis nie zawierał treści niezwiązanych z przedmiotem działalności właściciela aplikacji RaportySpolek.pl, treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, a także treści pornograficznych, nagannych moralnie bądź uważanych za nieetyczne.

§12 Prawa autorskie

 1. Wszystkie informacje, treści oraz inne części składowe Serwisu RaportySpolek.pl należą do właściciela aplikacji RaportySpolek.pl.
 2. Rozpowszechnianie, używanie lub kopiowanie rozwiązań autorskich, jak też informacji, treści oraz innych części składowych Serwisu bez pisemnej zgody właściciela jest ZABRONIONA.
 3. Złamanie tego zakazu powoduje odpowiedzialność cywilną z artykułu 23 Kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialność karną z artykułu 278 § 1 Kodeksu karnego.

§13 Zmiany w Polityce Ochrony Prywatności – postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu RaportySpolek.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Użytkownika korzystającego z Serwisu RaportySpolek.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 3. Aktywność Użytkownika w ramach funkcjonowania Serwisu RaportySpolek.pl jest jednoznaczna z akceptacją obowiązującej Polityki Prywatności.
Wróć

Potwierdź swój wybór